Svenska Jägareförbundet

Meny

Minska vargstammen

Peter Eriksson menar att det finns många saker som staten måste göra. Men startpunkten måste vara att stoppa vargstammens ökning. Foto: Felix André Skulstad/Mostphotos

”Vargstammen måste minskas – rejält”

Den svenska vargstammen blir allt större. Ökningen har pågått i över två decennier.
– Vi befinner oss i ett ytterst allvarligt läge. Alla förstår inte det. Nu måste myndigheter och politiken ta sitt ansvar och minska vargstammen – rejält, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

Peter Eriksson. Foto: Martin Källberg

2021-09-02

Svenska Jägareförbundet ökar intensiteten med information och opinionsbildning kring behovet av att minska vargstammen.
– Myndigheter och politiker måste omgående se till att vargstammen minskas rejält. Det är fullständigt oacceptabelt att den under lång tid har tillåtits öka till denna nivå. 

Bakom kravet på en minskad vargstam finns en stor besvikelse över att myndigheter, regering eller riksdag inte tagit sitt ansvar för vargförvaltningen.
– Vi har under mer än 20 års tid försökt få till en vargförvaltning värd namnet. Vi har försökt få beslutsfattarna att förstå hur viktig människan som tvingas leva med vargen är och att staten måste ta hänsyn till dessa människors problem, bekymmer och oro. Tyvärr har det hänt väldigt lite. Väldigt många känner sig övergivna. Vill man på allvar ha en folklig förankring och tilltro till vargförvaltningen behövs kraftiga åtgärder, säger Peter Eriksson.

Syftet med satsningen är att få fler att förstå behovet av en aktivare vargförvaltning och att stammen måste minska.
– Kravet från EU är – mycket förenklat – en livskraftig vargstam. Sverige måste alltså inte ha en stor stam med alla bekymmer det innebär. Men eftersom stammen växer i storlek ökar belastningen och oron hos de som lever med rovdjuret. Vi vill att staten tar större ansvar för landsbygdsbefolkningens livsbetingelser än för vargens. Ska det finnas en livskraftig vargstam i Sverige måste den vara så liten som möjligt – maximalt 150 djur – för att minska den negativa påverkan som drabbar jägare och tamdjursägare. Men istället växer stammen hela tiden och ingen gör något, säger Peter Eriksson.

– Den långsiktiga och förutsägbara lösningen på problemen måste innehålla en balans mellan olika intressen och ge människorna som påverkas negativt ett mycket större inflytande över förvaltningen. För att komma dit måste det första steget vara att minska stammen och ta fram en vargförvaltning som vanligt folk kan tro på. Idag fokuserar myndigheterna mest på vargens livssituation – och glömmer bort människorna och hur de påverkas. En sådan förvaltning får aldrig stöd av de som tvingas leva med rovdjuret.

Peter Eriksson menar att det finns många saker som staten måste göra. Men startpunkten måste vara att stoppa vargstammens ökning.
– Snart ska länsstyrelserna fatta beslut om vinterns licensjakt. Målsättningen måste vara att tillåta en rekordstor vargjakt. Vi kan inte tolerera att stammen ökar. Just därför behövs en så omfattande jakt att stammen minskar – rejält, säger Peter Eriksson.

Svenska Jägareförbundet vill:

  • Ha en så liten vargstam som möjligt – maximalt 150 individer
  • Att skyddsjakt på problemvargar underlättas, med snabba beslut
  • Att skyddsjakt tillåts efter första angreppet på hundar och tamdjur
  • Att staten tar mycket större hänsyn till de människor som berörs av vargen
  • Att vargen flyttas från Art- och habitatdirektivets bilaga 4 (strikt skyddad) till bilaga 5 (förvaltningsbar)
  • Att vargstammen aldrig får äventyra en meningsfull jakt eller äventyra vårt kulturarv med löshundsjakt

Läs mer om Svenska Jägareförbundets ståndpunkter om varg och vargförvaltning här.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick