Svenska Jägareförbundet

Meny

Minska vargstammen

Foto: Lillian Tveit/Mostphotos

Granskning: Sverige valde fel, fick större vargstam

Svenska Jägareförbundet har kontrollerat hur EU:s medlemsländer rapporterat referensvärdet för sina vargar.
– Vi kan konstatera att en stor majoritet av länderna valt en helt annan lösning än Sverige – de rapporterar stammens storlek med ett intervall och sedan anges om den nivån är tillräcklig för att stammen ska ha en gynnsam bevarandestatus – vilket minskar behovet av säkerhetsmarginaler, säger Mikael Samuelsson ordförande i Rovdjursrådet.

Mikael Samuelsson. Foto: Privat

2021-10-19

Eftersom referensvärdet (eller gynnsam bevarandestatus) på ett mycket direkt sätt påverkar vargstammens storlek har Svenska Jägareförbundet under lång tid ifrågasatt varför regeringen tillät Naturvårdsverket att höja nivån till 300 djur.

Under 2021 har två ministrar – Jennie Nilsson och Ibrahim Baylan – uttryckt följande i riksdagen: ”Enligt EU-kommissionens riktlinjer kan det rapporterade referensvärdet inte vara ett intervall utan måste vara ett exakt värde”.
– Vi har nu dubbelkollat hur alla länder inom EU rapporterar sitt referensvärde. Resultatet av vår granskning skapar definitivt frågetecken, säger Mikael Samuelsson.

I EU finns det 24 länder som rapporterat referensvärden för varg. Endast fyra gör som Sverige med ett exakt värde. Alla andra har valt en mer flexibel variant – med ett intervall för stammens storlek och bedömning om den nivån uppfyller kravet för gynnsam bevarandestatus.
– Eftersom länderna fått sina rapporteringar godkända av EU så det kan inte finnas ett absolut krav på exakta värden. Det är naturligtvis inte fel att ha exakta värden, men vill man ha flexibilitet och så stort nationellt inflytande över vargförvaltningen som möjligt har Sverige valt fel metod, säger Mikael Samuelsson.

Han tycker det är anmärkningsvärt att inte Naturvårdsverket undersökt hur andra länder valt att rapportera och valt den mest gynnsamma metoden.
– Referensvärdet rapporteras av Naturvårdsverket vart sjätte år. Så detta ligger tyvärr fast ytterligare några år innan det kan ändras.

Mikael Samuelsson anser att metoden att rapportera stammens storlek och sen bedöma om det är tillräckligt gör det enklare att förvalta vargstammen.
– Den strategi som Sverige valt har vi redan sett resultatet av, Naturvårdsverket och länsstyrelserna balanserar nu vargstammen på 400 djur.

– Sverige har alltså valt en rapporteringsmetod som leder till en onödigt stor vargstam, med allt vad det innebär. Detta är ytterligare ett misstag ­– eller felval – av Sverige, som måste rättas till. Nu är det upp till våra folkvalda att se till att Sverige inte självt försvårar förvaltningen och att de ger myndigheterna klara direktiv att minska stammen, säger Mikael Samuelsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick