Svenska Jägareförbundet

Meny

Minska vargstammen

Foto Al Parker/Mostphotos

Stor besvikelse över vargjaktbeslutet

33 vargar blev tilldelningen till vinterns vargjakt. Jakten blev så begränsad att stammen kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som idag.
– Beslutet visar med önskvärd tydlighet att vi har fått en myndighetsstyrd vargförvaltning som ignorerar demokratiskt fattade beslut, säger förbundsordföranden Peter Eriksson.

Peter Eriksson

2021-10-01

Besvikelsen över att länsstyrelserna inte vågade – eller fick – ta beslut som leder till en minskad vargstammen är stor i Jägareförbundet. Dock är man långt ifrån överraskad.
– Våra medlemmar har under många år krävt en licensjakt som minskar vargstammen – rejält. Men myndigheterna har inte lyssnat. Trots att det i år fanns utrymme för en vargjakt på över 100 djur, utan att äventyra någon miniminivå, vågar man inte förvalta stammen, säger Peter Eriksson.
Han menar att myndigheternas agerande låser fast vargstammens storlek och fördelning över landet.
– Vi kan idag bara sätta vårt hopp till att politiken tar tag i vargförvaltningen. Tyvärr driver myndigheterna vargförvaltningen mot en avgrund – där vi riskerar få ovälkomna effekter som exempelvis minskad tilltro till det demokratiska systemet och ökad illegal jakt. Jag ser faktiskt inte längre någon möjlighet att hålla fast vid regeringsbeslutet från 2013. Det behövs ett nytt system som är enklare att förstå för vanliga människor, utgår från de som drabbas och har tydligare styrning på myndigheterna. Så att de politiska intentionerna slår igenom.

De länsföreningar som fått en liten skärva av den begränsade tilldelningen är både bekymrade och besvikna. De drabbade får nämligen inga lättnader för oro, stress och den stora påverkan på jakten och människornas livskvalitet.
– Svenska Jägareförbundet kommer inte ge upp. Vi kan inte ha ett system där ett rovdjur får avgöra förutsättningarna för landsbygdsutveckling, lantbruket och jakten.
Peter Eriksson ifrågasätter såväl nivån för gynnsam bevarandestatus som rovdjurssamverkansområdets roll och konstruktion.
– Om rädslan är så stor för att Sverige ska gå under nivån för gynnsam bevarandestatus så att man behöver en marginal på 100 djur kan myndigheterna utan problem sänka nivån för gynnsam bevarandestatus till 200 vargar. 
– Och varför ska varje län ha miniminivå för antal vargföryngringar om inte länsstyrelserna – via den demokratiska nivån i Viltförvaltningsdelegationen – får fatta beslut för att förverkliga sina mål? Vi har fått ett tjänstemannastyre via rovdjurssamverkansområdena. Så var inte tanken när riksdagen klubbade En hållbar rovdjurspolitik.

Peter Eriksson är också besviken på Naturvårdsverket. Han menar att myndigheten inte gett tillräckliga direktiv och mandat till länsstyrelserna för att kunna fatta beslut om vargen.
– Vi har fått en myndighetsstyrd vargförvaltning som inte tar hänsyn till demokratiskt fattade beslut i riksdagen. Politikerna måste agera. Vi kan inte ha det så här, säger Peter Eriksson.
Svenska Jägareförbundet kommer att försöka göra den obefintliga vargförvaltningen till en valfråga.
– Väldigt många människor måste få veta hur de ska rösta för att lösa de problem som finns i stora områden av landsbygden, säger Peter Eriksson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick