Svenska Jägareförbundet

Meny

Minska vargstammen

Vargförvaltningen är alldeles för krånglig tycker Svenska Jägareförbundet. Foto Al Parker/Mostphotos

Staten fastnar i sin byråkratiska varggrop

De regler, lagar och system som styr vargförvaltningen är så krångliga att inte ens myndigheterna klarar av att förstå och följa dessa.
– Vi ser allt oftare hur staten fastnar i sin byråkratiska varggrop. Sverige har skapat så mycket regler att förvaltningen är krångligare än den behöver vara, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

Peter Eriksson.

2021-12-29

I sin iver att skapa ett förvaltningssystem för vargen har nya begrepp, beräkningsmodeller och säkerhetstänkande medfört att den svenska vargförvaltningen numera är så komplicerad att få personer kan överblicka och förstå hur allting hänger ihop.
– Om inte de människor som berörs av vargen förstår hur förvaltningen fungerar, vilka krav som ställs och vad målet är får systemet aldrig någon samhällelig acceptans. Dagens vargförvaltning är för krånglig. Inte ens myndigheterna klarar av att följa regelboken, säger Peter Eriksson.
Han menar att konstruktionen och de lagar och regler som omgärdar vargförvaltningen gör det svårare än vad det behöver vara.
– Uppbyggnaden, försiktigheten och rädslan att göra fel gör det nästintill omöjligt att nå målen med förvaltningen. Att en myndighet gör fel måste vi kunna acceptera. Men när det börjar ske regelmässigt så måste staten göra något åt grundproblemet. Vi har kommit till en situation då systemet och reglerna måste ses över.
Peter Eriksson lyfter fram sex exempel på saker som behöver ändras.
– För det första. Sveriges rapportering till EU med en fast siffra på referensvärdet medför att myndigheterna behöver en säkerhetsmarginal för att inte hamna under referensvärdet, vilket i sin tur leder till en större vargstam.
– För det andra. Indelningen av Sverige i tre rovdjursförvaltningsområde skapar inlåsningseffekter som konserverar dagens situation.
– För det tredje. Vi får ingen regional rovdjursförvaltning om inte länsstyrelserna får agera mer självständigt.
– För det fjärde. Sverige har en vargstam, med ett referensvärde. Systemet med regional förvaltning och länsvisa miniminivåer får inte lägga hinder för andra län att nå sina mål.
– För det femte. Dagens system med talerätt och överklagande är odemokratiskt. Det går inte att överklaga tilldelningsbeslut från länsstyrelsen om man tycker att tilldelningen är för liten. Däremot går det att överklaga om man tycker att den är för stor.
– För det sjätte. Länsstyrelsernas tilldelningsbeslut inhiberas och stoppas allt oftare av domstolar. Att myndigheter inte kan fatta beslut som håller för en domstolsprövning visar med önskvärd tydlighet att reglerna är på tok för krångliga.
Peter Eriksson anser därför att regering och riksdag omgående bör påbörja en revidering av lagar och regler.
– Vi måste ha ett förvaltningssystem som såväl myndigheter som privatpersoner förstår, accepterar och kan verka inom. Systemet måste kunna hantera såväl ökningar som minskningar av vargstammens storlek.
– Regler och lagar sätter idag krokben för alla som vill ha en tydlig, långsiktig, förutsägbar vargförvaltning som tar stor hänsyn till de människor som måste leva med rovdjuret. Detta är helt oacceptabelt, säger Peter Eriksson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick