Svenska Jägareförbundet

Meny

Minska vargstammen

En stabil majoritet i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott kommer att göra ett tillkännagivande om referensvärdet för vargstammen ska sänkas till 170 djur. Foto: Mostphotos

Vargbeslutet – viktigt steg i rätt riktning

En stabil majoritet i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott kommer att göra ett tillkännagivande om att referensvärdet för vargstammen ska sänkas till 170 djur.
– Det är bra att riksdagen uppmärksammat problemen som finns runt vargförvaltningen och nu är villig att vidta åtgärder, säger rovdjursrådets ordförande Mikael Samuelsson.

2022-05-05

– Vidare är det en mycket högt prioriterad fråga för Jägareförbundets medlemmar och i linje med vad befolkningen i stort anser enligt en attitydundersökning från förra året, fortsätter Samuelsson.

Behovet av att vargstammen förvaltas mer aktivt och att stammen storlek minskas har varit ett av Svenska Jägareförbundets prioriterade arbetsområden under lång tid. Sedan en längre tid arbetar förbundet intensivt för att lyfta frågan hos våra beslutsfattare.
– Att en majoritet i riksdagen gör ett tillkännagivande visar att vi har nått fram med våra budskap, säger Mikael Samuelsson.
Den 12 maj ska frågan debatteras i riksdagen och därefter fattas beslut.
– Vi behöver analysera innehållet i tillkännagivandet innan vi säger något mer. Men vargförvaltningen måste fungera, samt stämma överens med gällande riksdagsbeslut från 2013. Så är det inte nu vilket vi tydligt påtalat. Så att en majoritet i riksdagen nu tar tag i frågan är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Mikael Samuelsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tillbaka till överblick