Svenska Jägareförbundet

Meny

Minska vargstammen

Under torsdagen debatterades det som redan Miljö- och jordbruksutskottet redan bestämt, det vill säga att en majoritet i riksdagen (M, SD, KD, C) – via ett tillkännagivande den 18 maj – anger att vargstammens referensvärde ska vara 170 djur – inte 300 som Naturvårdsverket har rapporterat till EU. Foto: Sandra Dombrovsky/Mostphotos

Vargdebatten i riksdagen – en framgång

Under torsdagen debatterade riksdagen om att vargstammens referensvärde ska sänkas till 170 djur. Detta kommer att ske genom ett tillkännagivande den 18 maj.
– Flera gånger har det fattats beslut som pekat åt rätt håll, därefter har det inte hänt någonting. Nu behövs det faktiska åtgärder som minskar vargstammens storlek, säger rovdjursrådets ordförande Mikael Samuelsson.

2022-05-13

När Svenska Jägareförbundet drog igång sin vargsatsning i september var målet att få fler politiker att förstå de problem som följer med en alldeles för stor vargstam – tillsammans med krav på att stammen måste minska.
– Satsningen har varit en framgång. Vi har nått flera av de mål som sattes upp. Bland annat har diskussionen om vargstammens storlek förändrats markant. Flera politiska partier har insett det orimliga i att vargstammen tillåtits växa sig större och större – och att riksdagsbeslutet från 2013 inte följs, säger Mikael Samuelsson.

Fakta och argument som förbundet har framfört har använts. Flera partier har lovat att stammen ska minska. Exempelvis har Socialdemokraterna fattat ett kongressbeslut om att stammens storlek ska vara 200 djur.
Och under torsdagen debatterades det som redan Miljö- och jordbruksutskottet redan bestämt, det vill säga att en majoritet i riksdagen (M, SD, KD, C) – via ett tillkännagivande den 18 maj – anger att vargstammens referensvärde ska vara 170 djur – inte 300 som Naturvårdsverket har rapporterat till EU.

Under debatten framkom även att Socialdemokraterna vill minska stammens storlek, minska säkerhetsnivåerna som leder till att stammen ökar och ändra rapporteringen av referensvärdet till EU.
– Ännu en gång har Sveriges högsta beslutande organ pekat ut riktningen för vargförvaltningen. Ännu en gång har man sagt att Sverige ska ha en mindre vargstam. Nu måste politiken ge myndigheterna tydliga verktyg för att kunna leverera detta. Debatter och beslut i riksdagen är bra, men det är förändringar i verkligheten som måste till. Det borde vara möjligt när en stor majoritet vill minska stammen, säger Mikael Samuelsson.

Redan 2013 pekade riksdagen på att referensvärdet skulle ligga mellan 170 och 270 vargar. Men nivån har därefter höjts till 300 djur. Riksdagens tillkännagivande ska alltså inte ses som ett nytt beslut, utan en markering att referensvärdet mot bakgrund av den täta populationen bör ligga i den nedre delen av intervallet och att man ska samförvalta vargarna med Norge.
– Inventeringssiffrorna visar att stammen i vinter var på cirka 460 djur. Den har en hög tillväxttakt. De jaktliga uttagen är för små och stammen fortsätter att växa. Vi kan ha 550 vargar i Sverige på valdagen.
– Vi förväntar oss tydliga signaler till myndigheterna från regering och riksdag. Stammens storlek ska minska. Det är dags att leverera det som politiken har bestämt, säger Mikael Samuelsson.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick