Svenska Jägareförbundet

Meny

Minska vargstammen

Vi lägger ned stora resurser och har nått framgångar. Men dessa betyder ingenting om inte ord blir till handling. Vargstammen måste minskas och det måste påbörjas i vinter, säger Peter Eriksson. Foto: Jiri Hrebicek/Mostphotos

Betydligt fler än 100 vargar måste fällas

Efter att såväl regering som opposition gjort utspel om att vargstammen ska minska mot 170–270 vargar ger Naturvårdsverket en rekommendation till länsstyrelserna så att de kan fatta beslut som motsvarar vad politikerna vill.
– Signalen från Naturvårdsverket är tydlig. Länsstyrelserna har nu fått möjligheten och måste nu minska vargstammens storlek, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2022-07-01

Svenska Jägareförbundets satsning för att få till en minskning av vargstammens storlek fortsätter. Förenklat kan man säga att satsningen innehåller fyra mål. 

  • Minska vargstammen
  • Tillåt skyddsjakt efter första angreppet
  • Ändra rapportering av referensvärdet så att vi gör som andra länder, vilket förenklar förvaltningen
  • Flytta vargen från strikt skyddad till förvaltningsbar i EU:s naturvårdsdirektiv.

Efter att riksdagen beslutade om ett tillkännagivande med krav på att vargstammen ska ner till mellan 170–270 vargar, har även regeringen gjort utspel i frågan. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och regeringen vill också ner till de nivåerna.

– Det är väldigt positivt att Naturvårdsverket har uppfattat den politiska viljan. Därför finns det skrivningar i den vägledning som verket lämnat till länsstyrelserna inför besluten om vargjakt. Det står tydligt att de kan gå utöver de tilldelningsramar som gällt tidigare.

– Tydligare skrivning än så kan knappast länsstyrelserna få. De är fristående myndigheter och ska fatta egna beslut. Men nu är dörren öppen och länsstyrelserna har ansvaret för att göra något åt de problem som finns med orimliga tätheter, samt en överdrivet stor vargstam. För vi måste komma närmare riksdagens mål, säger Peter Eriksson.

Naturvårdsverket meddelade 1 juni att vargstammen har ökat med cirka 60 vargar på ett år till 460 djur. Exakt hur många vargar som fötts under våren är för tidigt att uttala sig om. Men stammens tillväxt har varit stor under flera år. Årets ökning har alltså skett trots skydds- och licensjakt på drygt cirka 30 vargar.

Peter Eriksson är medveten om att vargstammens minskning mot 170–270 måste ske succesivt under en längre period än ett år.

– Det extremt viktigt för att skapa tilltro till den ändrade politiska beslutsamheten runt vargen, det vill säga att man under första året märker en skillnad. Politikerna har pekat ut riktningen. Naturvårdsverket har öppnat för att gå år det hållet som politikerna vill. Nu behöver länsstyrelserna fullfölja detta genom en större tilldelning än vi haft tidigare.

Svenska Jägareförbundet menar att det i år krävs ett uttag på betydligt mer än 100 vargar, speciellt med bakgrund av den stora tillväxten och det ökande behovet av att snabbt kunna ta bort problemvargar.

– Då påbörjas en minskning av stammen. Detta är en signaleffekt som är viktig. I maj nästa år måste vi kunna se att stammen gått ned från 460 till en bit under 400.

– En annan positiv sak med en hög tilldelning är att det faktiskt går att genomföra en regional vargförvaltning, när det finns utrymme för länsstyrelserna att hantera de problem som finns – inte bara tillåta jakt i ett revir, säger Peter Eriksson.

Han menar också att det är många steg kvar innan Svenska Jägareförbundet kan blåsa av sin vargsatsning.

 – Vi lägger ned stora resurser och har nått framgångar. Men dessa betyder ingenting om inte ord blir till handling. Vargstammen måste minskas och det måste påbörjas i vinter, säger Peter Eriksson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick