Svenska Jägareförbundet

Meny

Ansvar polis - jägarorganisation

Hur är ansvaret inom NVR fördelat mellan Polismyndighet och jägarrepresentanter?

Polismyndigheten är huvudman för NVR:s eftersöksorganisation. De har skyddsansvar för eftersöksjägarna. Vilket betyder att de har ansvar för att dela ut den skyddsutrustning som behövs vid uppdragen. De betyder också att Polismyndigheten med hänsyn till säkerheten kan bestämma förutsättningarna för ett uppdrags utförande.

Dessutom tillhandahåller Polismyndigheten en hel massa andra resurser för trafikeftersöken. Till de mer vardagliga hör både omfattande telefonicentraler och IT-stöd.

Jägarsidan av NVR bidrar i första hand med eftersökskompetens. Dels i form av mannskap med förmåga till eftersök. Dels med information och utbildning om just eftersök.  

Jägarsidan utför varje månad tusentals uppdrag initierade av polis. I detta ligger också en betydande insats i form av telefonjour och förmedling av uppdrag jägare emellan.

Dessutom tillför Svenska Jägareförbundet stora insatser lokalt och regionalt i form av arbetsledning, administration och aktiviteter för att verksamheten ska fungera och bättras på flera sätt. 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-23 2022-05-19