Svenska Jägareförbundet

Meny

Återrapportering efter uppdrag

Hur sker återrapportering efter avslutat uppdrag?

Efter platsbesök: De platsbesök som inte leder till eftersök, ska kontaktpersonen återrapportera genom en viltolycksrapport i NVR:s databas och genom telefonsamtal till polisen. Det senare som en bekräftelse på att kontaktpersonen kommit hem "hel och ren" efter uppdraget.

Under eftersök: Som en säkerhet i arbetet ska eftersöksjägaren hålla kontaktpersonen underrättad under eller efter genomfört eftersök. Detta genom att kontaktperson och eftersöksjägare innan eftersöket påbörjas kommer överens om lämplig tid för eftersöksjägaren att höra av sig.

Hör eftersöksjägaren inte av sig och kontaktpersonen inte lyckas etablera förbindelse ska polisen skyndsamt meddelas så att larm kan gå ut.

I de fall kontaktperson, efter beslut av polismyndigheten, även genomför eftersöket på en enskild viltolycka ska denna återrapportering efter överenskommelse istället ske till polismyndigheten. Även detta för att säkerställa att eftersöksjägarens hälsa bibehålls under uppdraget.

Efter eftersöket: Efter eftersöket ska eftersöksjägaren lämna en muntlig eller skriftlig (SMS) rapport till kontaktpersonen. Kontaktpersonen ska därefter tillsammans med eventuell eftersöksjägare rapportera resultatet av eftersöket genom viltolycksrapport i NVR:s databas.

Om kontaktpersonen tillika (efter beslut från polis) även gjort eftersöket ska denna telefon-återrapportera till polisen, som en bekräftelse på att hälsan är i behåll.

Läs om information till jakträttshavare


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-03 2022-05-19