Svenska Jägareförbundet

Meny

Avbrytande och återupptagande av eftersök

Vad gäller när trafikeftersök påbörjas men inte avslutas på första försöket?

Eftersök som avbryts får återupptas vid senare tidpunkt eller fullföljas av annat eftersöksekipage.

Detta andra försök ska påbörjas senast nästkommande dygn.

Om man som eftersöksjägare står i begrepp att påbörja ett tredje försök ska polisen kontaktas innan ett nytt eftersök får genomföras.

Undantag: När det gäller eftersök på något av de stora rovdjuren ska dock polisen underrättas direkt när ett eftersök avbryts för beslut om eftersöket ska återupptas eller fullföljas av annan eftersöksjägare.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-03 2022-05-19