Svenska Jägareförbundet

Meny

Deklaration av eftersök inom NVR

Kan man göra avdrag för resor till och från eftersöksuppdrag?

Eftersom ersättning inte utbetalas för resor som understiger 5 mil enkel väg kan avdrag göras för dessa resor. Detta avdrag ska då göras under rubriken tjänsteresor (ruta 08) på deklarationsblanketten.

För resor som är längre än fem mil enkel väg betalar uppdragsgivaren – polisen – ersättning. Denna reseersättning redovisas endast genom ett kryss på kontrolluppgiften (ruta 50) och något avdrag får därför inte göras i deklarationen för dessa resor.

Kan man gör avdrag för den utrustning man behöver i samband med trafikeftersök?

Generellt är utrymmet för detta litet. Det beror främst av att avdrag under 5000 kr inte är möjligt. Det är en grundregel i vårt skattesystem. Dessutom är det så att avdragsbeloppet inte får överstiga den ersättning man totalt under året fått för eftersöksuppdragen.

Andra grundregler är att avdragen ska ha en direkt koppling till trafikeftersöksuppdragen. Kostnader för sådant som bara i begränsad omfattning används för eftersöksuppdragen är således inte avdragsgilla.

När det gäller andra avdrag än resekostnader ska avdrag göras under rubriken övriga utgifter (ruta 06).

Möjliga avdrag du kan göra

Även om utrymmet för avdrag alltå är litet för de allra flesta finns en sammanställning över olika möjligheter nedan:

Avdrag enligt schablon:

 • Jaktammunition: 100 kronor
 • Övningskytte: 550 kronor

Avdrag för utgifter direkt kopplade till eftersöksuppdragen:

 • Utlägg i samband med spårträning av hund.
 • Lämplighetstest av eftersökshundar för vildsvin samt björn.
 • Resor vid träning av eftersöksjägare samt eftersökshund.
 • Eftersökslampa.
 • Eftersöksutbildning.
 • Skyddsväst för hund.
 • Skyddsbyxor för eftersöksjägare.
 • Resor i samband med enskilda eftersöksuppdrag som understiger 50 km. Sådana resor om 50 km eller mer ersätter uppdragsgivaren.

Exempel på sådant som inte är avdragsgillt för eftersöksjägare:

 • Inköp av jakthundar, hundfoder, vapen och jaktkläder.

Glöm inte:

 • Att du ska kunna uppvisa kvitto på utlägg och anskaffningskostnader samt förteckning över aktuella resor.

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2013-02-03 2022-05-19