Svenska Jägareförbundet

Meny

Eftersök spårbundna fordon

Om spårområdet måste beträdas vid trafikeftersök, vad gäller?

Av säkerhetsskäl får man inte vistas i spårområdet utan en skydds- och säkerhetsledare (SoS-ledare) från Trafikverket. SoS-ledaren svarar för arbetsmiljö och säkerhet i spårområdet. Skulle spårområdet behöva beträdas under ett uppdrag ska NVR-uppdragstagaren kontakta polisen som tar ärendet vidare.

Vad är då spårområdet?

Det beror lite på, eftersom spårområdets omfattning förändras beroende på om det finns en kontaktledning utmed rälsen. Finns ingen kontaktledning utmed rälsen är spårområdet fyra meter ut från rälsen på båda sidor. Detta mäts från centrum av rälsen (mitt i mellan de två spåren). Om det finns en kontaktledning (stolpar som bär ledning) vid sidan av spåret är spårområdet fyra meter från där stolpen är förankrad i marken och ut i terrängen. Detta på den sida som kontaktledningen finns.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-03 2022-05-19