Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundets roll i NVR

Hur ser Förbundets län och kretsars roll ut i NVR?

Länsansvariga jägare och Samordningsansvariga lokalt (inom NVR) fungerar som länken mellan NVR-uppdragstagare, Jägareförbunden och Polismyndigheten.

Svenska Jägareförbundet i län och kretsar kan bidra värdefullt till Nationella viltolycksrådet (NVR) och samtidigt skapa medlems- och samhällsnytta. 

Kontaktytan som Förbundets län och kretsar har med jägarkåren ger goda möjligheter till att:

  • Lämna förslag till läns- och lokalt ansvariga inom NVR:s jägarsida. 
  • Peka på potentiella eftersöksekipage för NVR att rekrytera.
  • Anordna aktivteter på området för att synliggöra jägarnyttan för övriga samhället eller ge inspiration eller utbildning inom eftersöksområdet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-11-20 2022-05-19