Svenska Jägareförbundet

Meny

Information till jakträttsinnehavare

Hur ska berörd jakträttshavare informeras om vad som skett till följd av att fordon sammanstött med vilt?

Före eftersök: Kontaktpersonen, som blir kontaktad av polisens länskommunikationscentral (LKC) när en viltolycka anmäls, ska om möjligt underrätta berörd markägare eller jakträttshavare om att eftersök kommer att genomföras på dennes mark. Syftet är bara att informera, och är särskilt angeläget under allmän jakttid.

Men man kan inte begära att kontaktpersonen ska lägga speciellt mycket resurser på att nå fram med informationen, eftersom man ofta har väldigt mycket att göra när oplanerade göromål som detta dyker upp.

Efter eftersök: Efter att ett eftersök avslutats ska jakträttshavaren om möjligt meddelas vad som skett. Det kan t.ex vara information om att viltet inte anträffats eller så att jakträttshavaren ges chansen att avgöra om ett vilt är tjänligt eller ej. Kontaktförsöken ska dokumenteras.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-03 2022-05-19