Svenska Jägareförbundet

Meny

Kontaktperson gör eftersök

Kan kontaktperson göra eftersök på eget så kallat kontaktpersonsuppdrag?

En kontaktperson som tar emot ett uppdrag och gör platsbesök på olycksplatsen, kan själv göra eftersök som följer av detta. Dock ska polisen godänna att aktuell kontaktperson också tar eftersöket.

Ersättningen i dessa fall blir för eftersöket endast. Ersättning för kontaktpersonens telefonuppdrag och platsbesök ges alltså inte när kontakpersonen väljer att göra eftersök själv.

I dessa fall ska man inte heller glömma att efter överenskommelse återrapportera till polisen genom telefonsamtal. Detta av säkerhetsskäl, för att bekräfta att hälsan bibehålls under uppdraget.   


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-03-22 2022-05-19