Svenska Jägareförbundet

Meny

Avlivning inom detaljplanelagt område och eftersök vid väg

Vad gäller vid skottlossning inom detaljplanelagt område?

Om det för trafikeftersöksjägaren blir aktuellt att med skjutvapen avliva vilt inom ett detaljplanelagt område ska polismyndigheten först underrättas för att bedöma om det är nödvändigt att viltet avlivas omedelbart eller om polis först ska sändas till platsen.

Vid den här typen av uppdrag bör polisen bedöma om en så kallad kommun-jägare ska anlitas.

Vad gäller vid eftersök med riskabel trafiksituation?

Även vid eftersök som genomförs på eller vid väg ska polisen, med hänsyn till säkerheten för trafikanter och trafikeftersöksjägare, göra en riskbedömning av om polis ska sändas till platsen.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-03 2022-05-19