Svenska Jägareförbundet

Meny

Avskjutningsrapportering

Svenska Jägareförbundet har samlat in avskjutningsrapportering sedan 1938 som en del av Allmänna Uppdraget.

Upphandlad verksamhet

Från och med 1 juli 2022 är denna verksamhet i stället upphandlad av Naturvårdsverket.

Att rapportera sin avskjutning är viktigt och blir allt viktigare. Bra avskjutningsdata behövs för att kunna planera lämpliga avskjutningsnivåer. Dessutom utgör avskjutningsrapporteringen ett av de viktigaste underlagen när jakttider beslutas.

För de flesta viltarter i Sverige är rapportering av avskjutningen frivillig. För dessa arter har Svenska Jägareförbundet uppdraget att beräkna den årliga totala avskjutningen. Beräkningarna baseras på den rapporterade avskjutningen och använder moderna statistiska metoder.

Hur olika viltarter får jagas regleras i Jaktförordningen (JF 1987:905), där arter som har allmän jakttid redovisas i bilaga 1 medan arter som är tillåtna för skyddsjakt på eget initiativ återfinns i bilaga 4. Det senare är jakt som sker utanför artens ordinarie jakttid och har alltså inget att göra med om jaktens syfte är att skydda något, till exempel en gröda. För många arter finns möjlighet både till allmän jakt och skyddsjakt på eget initiativ. I Viltdata är det nu möjligt att redovisa vilt som fällts under allmän jakttid separerat från vilt som fälls vid skyddsjakt på eget initiativ. Att särskilja allmän jakt från skyddsjakt kan utgöra viktiga beslutsunderlag för att motivera våra jakttider i framtiden.

Avskjutningen rapporteras per jaktlag. Förutom den totala avskjutningen så behövs uppgifter om jaktlagets areal och inom vilken jaktvårdskrets jaktlaget finns. Dessa uppgifter används när den totala avskjutningen beräknas. Det är viktigt att rapportera allt vilt som skjutits oavsett art. Det är lätt att komma ihåg rådjur och vildsvin men kanske svårare med skator och nötskrikor. Men det är viktigt att rapporteringen är fullständig så att alla jaktbara arter kan följas. Varje rapport är lika viktig oavsett om jaktlaget fällt många vilt eller inga vilt alls. Avskjutningen rapporteras per jaktår (1 juli – 30 juni).

Varje jaktlagsmedlem redovisar sin avskjutning till den som jaktlaget utsett att ansvara för rapporteringen. Denne sammanställer i sin tur alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget. Ett enkelt alternativ som används av allt fler jaktlag är att jaktlagets medlemmar i stället laddar ner appen Viltdata och där rapporterar sin egen avskjutning.

För storskarv finns även en möjlighet för enskilda jägare att rapportera sin avskjutning. Detta då arten jagas i kustbandet där det ofta inte finns jaktlag. Ladda ner appen Viltdata och ange jaktlagsnyckel STORSKARV under grupp/jaktlag för att rapportera.

Har du frågor eller behöver hjälp med rapporteringen?

Vänd dig till Svenska Jägareförbundets närmaste verksamhetskontor.

Läs mer om hur ditt jaktlag rapporterar avskjutning

Ladda ner avskjutningsblankett

Läs mer om hur du som enskild jägare kan rapportera avskjutning av storskarv

Länk kommer


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2022-05-19 2022-05-19