Svenska Jägareförbundet

Meny

Viltobservationer

Jägarnas systematiska observationer av vilt används som underlag i förvaltningen för ett flertal viltarter runt om i världen. I Sverige finns älgobs vilket är ett av Svenska Jägareförbundet utvecklat system som bygger på den Norska metoden ”Sett Elg”. Älgobs började användas i Sverige 1985. Metoden utökades med observationer av varg, björn, lo och järv 1997 samt kronhjort 2016.

Upphandlad verksamhet

Från och med 1 juli 2022 är arbetet med älgobs en av Naturvårdsverket upphandlad verksamhet.

I älgobsen noterar jägarna sina observationer av älg, stora rovdjur och kronhjort på ett systematiskt sätt under jaktens första del. Tillsammans med ett ansträngningsmått som baseras på antal deltagande jägare och jaktdagens längd beräknas ett index ”Observationer per mantimme”. Om antalet mantimmar är tillräckligt stort (minst 5 000 timmar) så korrelerar detta index positivt med älgstammens storlek. Det innebär att index normalt minskar när älgstammen minskar och ökar när älgstammen ökar. Andra mått som beräknas i älgobsen är reproduktionen (antal årskalvar per vuxet hondjur) och könsfördelningen (antal tjurar av vuxna älgar).

Det är frivilligt att rapportera älgobs, men de flesta jaktlag delar och rapporteringen ligger runt 4,5 – 5, 5 miljoner mantimmar årligen. Data från älgobsen utgör viktiga underlag i förvaltningen av älg, björn, lo och kronhjort. För varg och järv är älgobsen ännu inte kvalitetssäkrad. De flesta jaktlag rapporterar älgobs direkt i Viltdata.

Har du frågor eller behöver hjälp med rapporteringen?
Vänd dig till Svenska Jägareförbundets närmaste verksamhetskontor.

Läs mer om hur ditt jaktlag rapporterar älg och kronobs

Fältblankett för älg- och kronobs


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2022-05-19 2022-05-19