Svenska Jägareförbundet

Meny

Referenslista

Referenslista för mårdhundsprojektet.

Anon. 2008. Mårdhunden vil vi ikke ha i Norge. Din kunnskap og aktivitet avgjor.
Informationsbrochyr av NTNU & Direktoratet för naturförvaltning.

Dahlberg L. & Johansson M. 2007. Täthetsgradient för mårdhund, Vasa - Haparanda -     Umeå. Projektarbete i biologi 10p. Umeå Universitet, EMG. Handledare P-A Åhlén.

Ebenhard T. 1988. Introduced birds and mammals and their ecological effects. Swed.     Wildl. Res. Viltrevy 13:1–107.

Edenius, L. 2007. Muntligt meddelat. Synobservation av pälsräv vandrande över isen i kvarkenområdet.

Helle, E. & Kauhala, K 1991. Distribution history and present status of the raccon dog in Finland. Holarctic Ecology. 14: 278-286.

Kauhala, K. 1992. Ecological characteristics of the raccoon dog in Finland. Ph.D. dissert., University of Helsinki, Helsinki, Finland, 19 pp.

Kauhala, K. 1996. Introduced carnivores in Europe with special reference to central and northern Europe. Wildlife Biology 2: 197-204.

Kauhala,K ., Laukkanen, P. and von Rige, I. 1998. Summer food composition and food
niche overlap of the raccon dog, red fox and badger in Finland. – Ecography 21: 457-463.

Kindberg, J. 2007. Ansvarig för Svenska Jägareförbundets viltövervakning.

Kull, T., Kukk, T., Kull, T., Lilleleht, V & Ojaveer, H. 2001. Võõrliigid Eestis: kes on     tulnuktaimed- ja loomad ning mida nendega peale hakata. Keskkonnaministeerium, Tallinn. 23 pp. (In Estonian).

Lindström, E. 2002. Rovdjurens liv och roll i nordisk natur.

Lövbom, T. 2005. Muntligt meddelat.

Mitchell-Jones et al, 1999. The Atlas of European Mammals. T. & A. D. Poyser, 24-    28 Oval Road, London NW1 7DX.

Urquhart, G. M. et al. 1996. Veterinary Parasitology.

Westerling B. 1991. Rabies in Finland and its control 1988-90. Suomen Riista 37:93-100.

Väänänen, V-M, 2003. Intensivfångst av nykomlingsrovdjur ger bättre häckningsresultat för vattenfåglar. Pressmeddelande från Finlands miljöcentral 2003

Väänänen, V-M, 2006. Mårdhundsworkshop, SLU, Umeå 31/1-06

Åhlén, P.-A. 2007. Mårdhund. Förebyggande naturvård. Rapport till Naturvårdsverket.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-11-13 2013-12-05