bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Foto: Mostphotos

CWD - Chronic wasting disease

Chronic Wasting Disease (CWD), eller avmagringssjuka hos hjortdjur, är en prionsjukdom som skadar hjärnan hos hjortdjur. De första CWD-fallen i Europa konstaterades i Norge 2016, vilket innebär en risk för att sjukdomen också finns i Sverige, eller kan spridas hit. Här finner du fakta, tidigare texter om CWD, samt länkar till CWD-information på andra platser.

Frisk och vattendrickande älg. Onormal salivutsöndring kan däremot vara ett symptom på CWD. Foto: Bodil Elmhagen

CWD är en smittsam prionsjukdom som infekterar hjortdjur. Älg, kronhjort och ren kan infekteras, medan dovhjort verkar motståndskraftig. Det är inte känt om rådjur kan smittas. Smittämnet – prioner – överförs genom direktkontakt mellan djur eller via miljön. Miljösmittan uppstår genom att prioner utsöndras av infekterade djur, exempelvis via saliv, urin och avföring. Prioner kan anrikas i miljön och förblir smittsamma i flera år. Det finns inget botemedel eller vaccin, och alla infekterade djur dör.

Det finns inga kända fall där annat vilt, tamdjur eller människa smittats av CWD. Risken att människa ska smittas bedöms som mycket liten.

CWD upptäcktes i hjorthägn i USA 1967, och de första fallen bland vilda hjortdjur konstaterades i början av 1980-talet. Sedan dess har sjukdomen spridits till över 20 nordamerikanska delstater. I Europa konstaterades de första fallen av CWD hos vildren i Norge 2016. I Norge pågår ett omfattande provtagningsprogam för att kartlägga förekomsten, och utöver vildren har några CWD-fall konstaterats hos älg och kronhjort. Vildrenarna har visats ha "klassisk" nordamerikansk CWD, medan sjukdomsbilden avviker något hos älg och kronhjort. I Norge skiljer man därför tills vidare på ”ren-” och ”älgtypen” av CWD (läs mer i faktabladet nedan). 

CWD-övervakning pågår: Information till jägare i västra Jämtland

 • CWD-övervakning pågår i västra Jämtland sedan november 2017. Information om upplägget och instruktioner för hantering av prover har skickats till jaktlagen, men finns även nedan.
  Information om upplägget finns här Provhanteringsinstruktion finns här
 • Kartonger som behövs för att skicka in prover ska i första hand beställas från SVA, men för dem som behöver en kartong snabbt och inte hunnit beställa själv finns kartonger att hämta hos ett antal kontaktpersoner inom varje ÄFO. Kontaktuppgifter finns här
 • SVA:s remiss ”CWD-undersökning hjortdjur” ska fyllas i och skickas med provet. Observera att skottplats/fyndplats måste anges med kartkoordinater (RT 90) eller närmast ortsnamn/lokal. Saknas information om skottplats/fyndplats utförs ingen analys. Remissen finns här
 • SVA lägger kontinuerligt upp provsvar för provtagna älgar på sin hemsida, se karta här. I mitten av december 2017 hade ca 60 älgar provtagits. Alla var negativa, det vill säga, ingen var infekterad av CWD.

Läs Jägareförbundets faktablad om CWD här

Innehåll i faktabladet:

 • Historik, symptom och smittvägar
 • Ren- och älgtypen av CWD i Norge
 • Jägare och CWD
 • Forskning om viltförvaltning och CWD
 • Kunskapsbehov

Tidigare texter om CWD på Jägareförbundets hemsida

SVA:s (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) information om CWD

Jordbruksverkets information om CWD

Norsk information om CWD (skrantesjuka på norska)

 


 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2016-06-17 2018-01-18