Utbildningsdagar för Jägareförbundets länsföreningar - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Fältvilt

Foto: Mostphotos

Utbildningsdagar för Jägareförbundets länsföreningar

Hur du lyckas med utsättning av fältvilt.

2019-11-15

Rätt biotop för rapphöns ger blommande remsor med insekter och pollinatörer, en biologisk mångfald som gynnar allt fältvilt och småfåglar.

Regionalt fältviltansvarig ger er kunskap om rapphöns, hur olika biotoper anläggs, växter för olika syften. De fem viktiga punkterna är:

  • Häckningsbiotop
  • Kycklingbiotop
  • Vinterbiotop
  • Utfodring
  • Predatorkontroll

Kontakt:

Dan Persson, fältviltsansvarig jaktvårdskonsulent Region Mitt
dan.persson@jagareforbundet.se, telefon 010-5847356

Chris Edman, administratör fältvilt Region Mitt
chris.edman@jagareforbundet.se, telefon 010-5847295

Karl-Johan Brindbergs, fältviltsansvarig jaktvårdskonsulent Region Syd
karl-johan.brindbergs@jagareforbundet.se, telefon 010-5847036

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick