Gårdssamarbete i Sörmland - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Fältvilt

Blommande kantzoner. Foto: Dan Persson

Gårdssamarbete i Sörmland

Nu i vår har åtta gårdar fått LONA-bidrag via Nyköpings kommun till blommande kantzoner för pollinatörer. Nu väntar man på att kantzonerna, som med andra åtgärder även blir utmärkta kycklingbiotoper, ska växa upp och börja blomma.

2020-05-11

Markägarna har tidigare anlagt biotoper för fältvilt, och har viltlevande fasaner och rapphöns i vissa områden. Nu samarbetar gårdarna i ett större projekt och har startat Husby-Oppunda och Årdala Biotopförening. Visionen är att inom socknarna få en större sammanhängande areal för fältvilt och återskapa delar av det gamla jordbrukslandskapet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick