Lär känna fåglar i odlingslandskapet – ny skrift - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Fältvilt

Tofsvipa. Foto: Niklas Liljebäck

Lär känna fåglar i odlingslandskapet – ny skrift

Nu när flyttfåglarna har anlänt kan du lära känna 46 fågelarter som lever i odlingslandskapet lite närmare.

2020-05-18

Den här nya skriften ger dig tips om hur du kan skapa gynnsamma miljöer för respektive fågelart. Informationen om de olika fåglarna finns också i appen LärKvitter. Där kan du dessutom lyssna på tofsvipans, gulsparvens och de andra fåglarnas läten.

https://www.anpdm.com/newsletterweb/46455D407449425E4576424559/434A584670494658427246415B4B71

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick