Kursdag Lähäckar & biologisk mångfald - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Kursdag Lähäckar & biologisk mångfald

fredagen den 17 april kl 09:00, Bygdegården, Fole

Kurs framflyttad till början hösten 2020!

KALENDER Jägareförbundet och Länsstyrelsen Gotland - Inbjudan till kursdag Lähäckar och andra åtgärder för biologiskt mångfald i odlingslandskapet

Föreläsare: Poul-Erik Jensen, Agrojakt och Lars Törner, LT Miljö

Samling 09.00 med kaffe
Historiskt perspektiv på landskapet
Erfarenhet från aktiva lantbrukare i området
Så anläggs lähäckar, skalbaggsåsar och bryn
Lunch - självkostnadspris 150 kr kontant eller swish
Exkursion i fält
Sammanfattning av dagen
Möjlighet till genomgång för planering egna gården
Kaffe och avslutning i fält

Frågor: Dan Persson, dan.persson@jagareforbundet.se 010-5847356

Anmälan senast den 8 april till chris.edman@jagareforbundet.se
Ange namn, adress, telefon och mejladress. Anmälan är bindande.
Kursen är kostnadsfri inom projektet Ett rikt odlingslandskap, en del av landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Se inbjudan!

Välkommen!

fre 17 apr 09:00 - 15:00 Bygdegården, Fole

    2020-03-16 2020-03-31