Fältvandring Hacksta gård - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Fältvandring Hacksta gård

lördagen den 18 juli kl 09:00,

Fältvandring där såväl brukningsanpassningar som biotopförbättringar genom anläggning av skydds-och kantzoner och foderytor kommer att kunna visas i ett rationellt brukat odlingslandskap. Beräknad tid ca 3 timmar.

KALENDER Anmälan: Torsten Nilsson 070-2340719 alternativt torsten.h.nilsson@gmail.com  eller Pontus olsson@hacksta.se senast  den 15 juli.

OBS! Deltagarantalet kommer att begränsas med hänsyn till rådande ”Pandemirestriktioner” så anmäl deltagande i god tid!

Medtag eget fika. Klädsel för utevistelse.

lör 18 jul 09:00 Läs mer!

    2020-06-30 2020-06-30