Svenska Jägareförbundet

Meny
Rådjur vid ensilagebal. Foto: Kenneth Johansson

Rådjur vid ensilagebal. Foto: Kenneth Johansson

Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om vilt och viltvård.

Vem är ansvarig för viltet?

I Sverige har vi en regionaliserad viltförvaltning, vilket innebär att det är myndigheterna som är ansvariga för allt vilt.

Vad innebär viltvård?

Viltvård syftar till att på något sätt förbättra levnadsbetingelserna för en eller flera viltarter. Det kan handla om åtgärder för att förbättra tillgången på föda, skydd och vatten, men även att minska predation genom jakt på rovdjur och att beskatta viltstammarna på ett hållbart sätt. Läs mer här

Vad är skillnaden mellan en åtel och en foderplats?

Det finns en stor skillnad mellan en åtel- och en foderplats, nämligen att en åtelplats används för jaktliga ändamål. Det är vanligt att man jagar vildsvin och räv på en åtelplats. På en foderplats ska djuren alltid få äta i fred. Läs mer här

Måste jag vara jägare för att stödutfodra?

Nej, det måste du inte. Har du inte egen mark måste du dock ha markägarens tillstånd för att utfodra vilt. Läs mer här

Hur många älgar skjuts varje år?

Jaktsäsongen 2016/2017 sköts det 82 120 älgar i Sverige. Här kan du se avskjutningssiffrorna för allt vilt.

Krävs det tillstånd för att hålla vilda djur i hägn?

Ja, för att hålla vilda djur i hägn krävs tillstånd från Länsstyrelsen. De vilt som får hållas hägnade är hjortdjur, vildsvin, mufflon, hare, fasan, rapphöna och gräsand.
Det finns även speciella hägn där det går att träna och testa sin hund, och då framförallt vildsvinshägn. Här kan du läsa mer om Agusa vilthägn, ett hägn godkänt av Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-06 2018-09-13