Svenska Jägareförbundet

Meny

Om du har sett en mårdhund ring : 070 33 99 326

Så här gör du med en död mårdhund

Mårdhunden är internationellt sett en stor spridare av smittor som rabies, rävens dvärgbandmask och hundens dvärgbandmask. I Sverige övervakar SVA förekomsten av dvärgbandmask hos vilt. I det arbetet har SVA undersökt mårdhundar som hittills fångats in i Sverige. Det är av största vikt att du rapporterar om du hittar en mårdhund.

Så här gör du om du hittar en mårdhund

Vid funnen eller avlivad mårdhund önskar SVA att förfarandet går till på följande sätt. Detta för att säkerställa användbart material för våra undersökningar med avseende på parasiter och andra organismer.

För det första – mårdhundar i Sverige är i dagsläget inte att betrakta som smittförande! Detta gäller rabies, rävens dvärgbandmask Echinococcus multilocularis, hundens dvärgbandmask Echinococcus granulosus eller andra organismer som kan smitta människor. Men som vid hantering av alla döda djur – iakttag god handhygien.

Gör så här

  • För att få bra undersökningsmaterial är det viktigt att djuret kyls så fort som möjligt.
  • Är man ute i varmt väder kan det vara lämpligt att flå buken på djuret– de inre organen ruttnar snabbt i skydd av päls. Vid snö – lägg djuret med buken mot snön. Försök att inte öppna buken så att de inre organen blottas.
  • Skulle mårdhunden uppvisa sjukdomssymptom eller bete sig onormalt – kontakta SVA. OBS, avliva inte sjuka djur med huvudskott – avliva som vanligt med hagelskott mot framkroppen eller kula mot bogen. Detta för att hjärnvävnad inte skall förstöras och ej gå att analysera. Återigen – rabies är i dagsläget inte aktuellt, då det ännu inte finns i Finland.
  • Försök håll djuret kyld eller fryst ända tills den når projektkontoret på Jägareförbundet, eller SVA.

Kontaktpersoner

 

Kontaktpersoner Svenska Jägareförbundet

Ulrika Jakobsson, 070-33 99 326. Maila in tipset här

Kontakt med SVA

vilt@sva.se eller 018-67 40 00


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-11-13 2018-12-05 Ulrika Jakobsson