bakgrund
Foto: Kenneth Johansson

Foto: Kenneth Johansson

Samarbetspartners och finansiärer

Huvudfinansiär är Interreg Botnia-Atlintica. Samarbetspartners och medfinansiärer i projektet är Svenska Jägareförbundet, Länsstyrelsen Västerbotten, Forststyrelsen, Österbottens Förbund, Kvarkenrådet,
Miljödirektoratet, Fylkesmannen i Nordland och Nordlands Fylkeskommune. SLU
(Sveriges lantbruksuniversitet) är vetenskaplig samarbetspartner och Umeå
fågelförening ansvarar för fågelinventeringarna i Sverige.

MiljödirektoratetSJFForststyrelsenKvarkenrådetFylkesmannenLST ACÖFNFKSLU

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-02-16 2018-02-27