Svenska Jägareförbundet

Meny

Rödörad vattensköldpadda. Foto från www.nobanis.org, fotograf Henrik Bingsøe

Vattensköldpaddor

Vattensköldpaddor av släktet Trachemys, (gulbukad, rödörad och gulörad) blev 2016 upptagna på listan över främmande skadliga arter vilka enligt EU-lagstiftningen måste hanteras av medlemsländerna.

Gulörad vattensköldpadda. Foto från www.nobanis.org, fotograf Henrik Bingsøe

Sedan mitten av 1990-talet har observationer av vattensköldpaddor i Sverige  noterats i Artportalen, där allmänheten kan rapportera in observationer av olika djur och växter. Sköldpaddorna har rymt eller blivit utsläppta av folk som tröttnat på att ha dem som husdjur, utan tanke på den skada de kan göra. Sköldpaddorna är allätare och äter bl.a. insekter, groddjur och deras rom, fiskar, små däggdjur och växter. Sedan 2010 har ett 30-tal vattensköldpaddor noterats i Artportalen, men det finns med säkerhet fler än så. Antalet observationer har ökat på senare år och sannolikt finns minst ett hundratal sköldpaddor år 2019, framför allt i tätortsnära sjöar, dammar och vattendrag i södra och mellersta Sverige.

Artbeskrivning

Vattensköldpaddor av arten Trachemys scripta har sitt naturliga utbredningsområde i södra och sydöstra USA samt nordöstligaste Mexiko.
Det finns tre underarter, gulbukad, rödörad och gulörad vattensköldpadda.
Trachemys scripta är ett populärt husdjur i många delar av världen, bl.a. i Europa.  I södra Europa finns talrika reproducerande bestånd på Iberiska halvön, i Frankrike och Italien. Den är även dokumenterad i Schweiz, Österrike, Tyskland, Nederländerna, Finland och Sverige. 
Alla tre underarter kan bli 20-60 cm långa. Den rödörade vattensköldpaddan kännetecknas av framträdande röda fläckar på var sida om huvudet, den gulörade har gula fläckar på motsvarande ställe och den gulbukade har en gul buk med två mörka fläckar.

Trachemys scripta är anpassningsbar både vad gäller livsmiljö och föda. I Europa återfinns den i olika typer av sötvattensmiljöer, både stillastående och strömmande, ofta i dammar och våtmarker i eller i närheten av bebyggda områden. Ursprungsdjuren har reproducerat sig efter att ha rymt eller blivit utsläppta av sina ägare. Sköldpaddorna är allätare och äter bl.a. insekter, groddjur och deras rom, fiskar, små däggdjur och växter. 
Sköldpaddorna kan förflytta sig upp till 2 km för att lägga ägg. Optimal temperatur för utveckling av äggen är 22-26 grader. Sommaren 2018 var medeltemperaturen i Sverige troligtvis tillräckligt hög för att befruktade ägg skulle kunna kläckas, men ännu har ingen reproduktion kunnat påvisas. Med en livslängd på upp till 30 år, och ett allt varmare klimat, finns en risk för framtida populationsbildningar som kan få stora konsekvenser för den biologiska mångfalden.
Den rödörade sköldpaddan är listad som en av de 100 mest skadliga invasiva främmande arterna i världen. Förutom att äta och förstöra livsmiljöer för andra arter kan den även bära och sprida sjukdomar till både andra djur och till människor.

Förvaltning

Enligt EU:s lagstiftning ska Trachemys scripta, eftersom den är upptagen på listan över främmande skadliga arter, hanteras och helst utrotas av medlemsländerna. I Sverige fick  Svenska Jägareförbundets insatsstyrka mot invasiva främmande arter 2019 i uppdrag av Naturvårdsverket att utrota de sköldpaddor som finns frilevande i Sverige.

Invasiva främmande sköldpaddor är ett stort problem i bl.a. Spanien. Inom LIFE projektet LIFE09_NAT_ES_000529, avlivades 23 000 sköldpaddor under tre år. Framförallt fångades de i fällor, men även skjutvapen används i förvaltningen. Innan det svenska projektet startar praktiskt kommer vi att besöka projektet i Spanien för att lära oss de förvaltningsmetoder och fångstredskap de har utarbetat. Förvaltningen i Sverige startar sommaren 2019.

Hjälp oss – rapportera in observationer

Vi behöver all hjälp vi kan få med att lokalisera var det finns sköldpaddor runt om i landet.
Projektet vill gärna få in tips på vattendrag med förekomst av vattensköldpaddor. Om möjligt ta kort på det observerade djuret för enklare artbestämning.
Kontaktuppgifter för att rapportera in förekomst av vattensköldpaddor:
Telefon: 070-3399326
Epost: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Resultat och informationsmaterial

Inga resultat från den svenska förvaltningen är ännu tillgängliga. I länken nedan kan man läsa om det spanska projektet (engelska).
Slutrapport från det spanska sköldpaddsprojektet:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE09_NAT_ES_000529_LAYMAN.pdf

Samarbetspartners och finansiärer

Naturvårdsverket
Länsstyrelserna
Artdatabanken/artportalen
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Projektledare:
P-A Åhlén
Svenska Jägareförbundet
Mårdhundsprojektet
P-A.Ahlen@jagareforbundet.se
070-3765963

Fredrik Dahl
Svenska Jägareförbundet
Mårdhundsprojektet
Fredrik.Dahl@jagareforbundet.se
070-3230904

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-05-13 2019-05-16