Hjälp oss – rapportera in observationer och skjutna djur! - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto:Bisamprojektet

Hjälp oss – rapportera in observationer och skjutna djur!

Telefon: 070-3399326

Projektet vill gärna få in tips på vattendrag med förekomst av bisam söder om Höga Kusten och i Jämtlands län. Detta gäller även platser med skjutna djur eftersom det då troligtvis finns fler individer där. Om möjligt ta kort på det observerade eller skjutna djuret för enklare artbestämning. Om man skjutit en bisam vill projektet gärna ha kroppen för bl.a. sjukdomsanalyser om den inte ska användas till annat.

 Kontaktuppgifter för att rapportera in en bisamförekomst:

 Telefon: 070-3399326

Epost: tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

 

 

Projektledare: 

P-A Åhlén
Svenska Jägareförbundet
Mårdhundsprojektet
P-A.Ahlen@jagareforbundet.se
070-3765963

Fredrik Dahl
Svenska Jägareförbundet
Mårdhundsprojektet
Fredrik.Dahl@jagareforbundet.se
070-3230904


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-06-13 2018-06-29