Förvaltning Mårdhund - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mårdhundsprojektet

Förvaltning Mårdhund

Projektet är mycket framgångsrikt och mårdhundspopulationen i Sverige hålls idag på en mycket låg nivå. Det är dock viktigt att även fortsättningsvis hålla ett hårt tryck på populationen eftersom det hela tiden kommer in nya individer från Finland. I och med mårdhundens extremt höga naturliga tillväxttakt skulle det bara ta några år innan populationen återhämtat sig. Utan förvaltning skulle det på 15 år finnas över 10 000 mårdhundar i Sverige. För mer resultat se projektets årsrapporter (Länk till Resultat och informationsmaterial ).

Projektets mål

Det övergripande målet att minimera förekomst av fritt levande mårdhund i Sverige. I Norrbotten är målet mer specifikt att minimera populationen, stoppa/begränsa reproduktionen och förhindra spridning. Från 2014 har projektet även uppdraget att hantera observationer av tvättbjörn. Detta genomförs inom det system som byggts upp för mårdhund.

Metoder

Projektet tar hjälp av allmänheten för att finna mårdhundar. Projektet bidrar med kunskap om mårdhund och tvättbjörn till allmänheten via media. Vi syns ofta i tidningar eller TV och hörs ibland i radio där vi redogör för arterna, berättar om våra resultat och i och med det ber allmänheten om att rapportera in eventuella mårdhundar man ser. Över hälften av alla mårdhundar vi fångar varje år kommer ursprungligen från ett tips från allmänheten.

Vår fältpersonal arbetar dels med att själva finna mårdhundar och tvättbjörnar, dels med att följa upp tips från allmänheten. Till sin hjälp har de viltkameror som placeras ut där man tror man kan få bild på djuren, samt fällor och hundar för att därefter fånga bekräftade djur.

Vi använder också sändarförsedda mårdhundar för att finna nya mårdhundar. När mårdhunden är ensam letar den hela tiden efter en partner, de kan gå långa sträckor och leta över mycket stora områden. När två mårdhundar har funnit varandra tar de ett hemområde där de sedan stannar. Genom att följa rörelsen av dessa mårdhundar i SLUs databasinfrastruktur 'WRAM' (Wireless Remote Animal Monitoring) i real-tid, kan vi hela tiden se var de märkta mårdhundarna befinner sig och om de har funnit en ny partner, vilken då fångas. Då börjar den kvarvarande sändarmårdhunden återigen leta efter en partner.

Fältpersonalen arbetar dygnet runt vilket är viktigt eftersom mårdhunden är nattaktiv. Det är viktigt att vara på plats snabbt efter att en mårdhund har bekräftats, t.ex. av en viltkamera. Inom något dygn kan projektet vara på plats med sina specialtränade hundar var som helst i Sverige. Projektet har dessutom ca 20 timanställda och specialutbildade jägare till sin hjälp, boende över hela Sverige. Vi kan på så vis vara på plats vid ett tips även i södra Sverige inom några timmar för att sätta upp kameror och försöka avgöra om det var en mårdhund (eller tvättbjörn) som tipsaren hade sett. Om så är fallet kallas den ordinarie fältpersonalen dit eftersom de har mycket större erfarenhet av att fånga dessa djur.

Jägarkåren hjälper till med förvaltningen genom att skjuta mårdhundar och tvättbjörnar om de ser dem. Det är få jägare som aktivt jagar mårdhund, men många tusen som jagar älg eller annat vilt. Om de under jakt på annat vilt ser en mårdhund eller tvättbjörn uppmanas de skjuta djuret och kontakta projektet. Många jägare hjälper projektet året runt t.ex. genom att bygga och sätta ut fällor i områden där det finns mårdhund. De lokala jägarna har inte den kunskap och de verktyg som våra professionella förvaltare har, men de är många och de är ofta ute i skog och mark.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-19 2019-04-12