Svenska Jägareförbundet

Meny

Uthållighetstest av fångstredskap Good Nature A 18 Mink. Foto: Mikael Karlsson

Försök och metodutveckling

Inom ramen för projektet kommer det att göras försök med ett nytt självuppladdande, dödande fångstredskap (GoodNature – mink). I jämförelse med en konventionell slagfälla som kräver vittjning innan ny fångst kan ske så laddar och tömmer det nya fångstredskapet sig själv och kan således fånga flera minkar utan krav på vittjning.

Detta kommer att förenkla fångstarbetet avsevärt, framförallt i områden som är svårtillgängliga, exempelvis öar. GoodNature – mink är godkänd av SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) vad gäller funktion och att djuren avlivas utan lidande. Fångstredskapet har däremot inte utvärderats gällande risk för bifångster av andra arter eller säkerhet för människor. Ett delmål med projektet är att utvärdera och vid behov utveckla lösningar för att minimera risk för bifångst och att säkerställa att fångstredskapet är säkert för människor. Ett mål är att fångstredskapet kan typgodkännas som fångstmedel för mink under projekttiden.

Jämförelser i fångstbarhet med konventionella fällor kommer att genomföras samt försök med olika sorter av lockmedel kommer att prövas och utvärderas.

Fångstredskapen kommer i huvudsak att placeras på öar och i för minken lämplig terräng. Efter älven kommer minkflottar att användas i stor omfattning för att minimera bifångstrisken. Inriktningen för projektet är att ha en fälla per 1 km strandlinje för att säkerställa att det finns fällor i varje tänkbart hemområde. Detta innebär att projektet kommer att använda ca 300 fångstredskap i Sverige, 100 st i Norge samt 60 st i Finland för att täcka hela området. För att följa upp fångstredskapens funktion och viltaktivitet kommer fångstredskapen att övervakas med hjälp av viltkameror.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2023-02-21 2023-02-21