Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Kenneth Johansson

Samarbetspartners och finansiärer

Huvudfinansiär är Interreg Botnia-Atlintica. Samarbetspartners och medfinansiärer i projektet är Svenska Jägareförbundet, Länsstyrelsen Västerbotten, Forststyrelsen, Österbottens Förbund, Kvarkenrådet,
Miljödirektoratet, Fylkesmannen i Nordland och Nordlands Fylkeskommune. SLU
(Sveriges lantbruksuniversitet) är vetenskaplig samarbetspartner och Umeå
fågelförening ansvarar för fågelinventeringarna i Sverige.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2023-02-21 2023-02-21