Så här gör du med spillningskitet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Spillningskit: Provrör, Silicagel (torkmedel), streckkodsetikett och blankett

Så här gör du med spillningskitet

Spillningskit: Provrör, Silicagel (torkmedel), streckkodsetikett och blankett.

Instruktion - Skriv ut och ta med till skogen 

Spillningsblankett varg - Skriv ut och ta med till skogen

 

Gör så här:

OBS! Var noggrann för att undvika kontaminering (ihopblandning) och använd rengjorda verktyg!

1. Skär, klipp eller bryt av en bit av spillningen som är ungefär 1 cm3 stor. Det är viktigt att provet inte är för stort i förhållande till mängden torkmedel, eftersom DNA bryts ner snabbt om provet är fuktigt.

2. Det är bra om det inte följer med en massa snö, detta för att minska mängden vatten i provröret så att provet torkar så effektivt som möjligt.

3. För att undvika att provet förorenas med DNA från ett tidigare prov, är det
mycket viktig att redskapen som används för att dela provet, torkas och bränns
av med tändare eller tändstickor, alternativt att engångsartiklar används.

4. Lägg provet i röret och vänd det upp och ned några gånger så att provet täcks
med torkmedel (Silicagel). Provet ska hållas mörkt till dess att det skickas till
DNA-laboratorium. Provet ska inte frysas!

5. Sätt etiketten på röret så att streckkoden ligger längs med provröret, saknar du etiketter skriv eget id nummer tillsvidare.

6. Ta koordinater med hjälp av GPS, via SKANDOBS hemsida.

7. Rapportera gärna spillningen via SKANDOBS

8. Spara och lämna alla dina prover samtidigt till Länsstyrelsens tjänstemän eller naturbevakare eller till kretsens rovdjursansvariga.
Alternativt skicka det med bifogat frankerat och adresserat kuvert till din länsstyrelse.

Viktigt att komma ihåg:

  • Tänk på att spillningen som samlas in bör vara färsk! DNA förstörs väldigt snabbt när temperaturen är hög.
  • Till varje prov måste en ifylld blankett medfölja. DNA-prov utan kontaktuppgifter och koordinater kan inte användas.
  • Glöm inte att ta koordinat med GPS eller via Skandobs touch i telefonen. Rapporten bör alltid föras in i Skandobs, gärna med provets id nummer. Se till att GPSen har täckning och att telefonen får några minuter på sig att verkligen hitta rätt plats.

Om du saknar spillningskit, läs mer här!

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-10-04 2019-10-04