April -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -17

Skadebilden på framförallt vallar ökar i nu under våren. Lokalt förekommer stora problem. Håll uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att vi kan förvänta vildsvinsbesök på dessa.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är vikande.
Huvudföryngringsperiod
Baserat på storlek på foster hos skjutna suggor under december/januari visar att vi kan förvänta oss att de flesta kultingarna kommer att födas under mars-april.
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. Vissa suggor har dock redan grisat och rapporter om nyfödda kultingar har kommit.
Kullstorlek:
Normala
Födotillgång
God. Ett milt väder med lite snö gör att vildsvinen inte har några problem att finna föda.
Klimat:
Mycket gynnsamt med mild vinter och vår.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Det milda och fuktiga vädret har gjort vallar och gräsmarker mycket attraktiva för vildsvinen. Håll uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att vi kan förvänta vildsvinsbesök på dessa.
Rekommendation:
I områden med skadeproblematik, rikta jakten mot de områden där vildsvinen gör skada och försök undvik att bedriva jakt vid åtlar som ligger långt från åkermark. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte ställer till med problem. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar. Vuxna vildsvin är helt fredade den 16 februari till den 15 april.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-04-10 2017-04-10