April 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April 2020

Stammen är stabil i länet som helhet. Det finns fortfarande lokala variationer.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är stabil i länet.

Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. Kullstorlekarna bedöms vara normalstora.

Kullstorlek:
Normalstora

Födotillgång
Födotillgången är bra.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Vi går nu in i en period där vi normalt brukar ha vildsvinsbesök på åkermark. Samverka gärna med andra jägare vid skyddsjakt för att lättare uppnå önskat resultat. Skadenivån i Blekinge som helhet är normal till låg för årstiden. Håll extra uppmärksamhet på odlingsmark nu när den börjar bli attraktiv för vildsvinen.

Vid problem med vildsvin i trädgårdar och in till tätort, var noga med att se till att viltsäkra komposten och samla upp eventuellt kvarliggande fallfrukt.

Rekommendation:
Från och med mitten av april är återigen vuxna vildsvin lovliga. Var vaksam på att det finns kultingförande suggor i rörelse. Håll etiken högt! Inrikta jakten i fortsättningen med ett högt tryck på årsgrisar. Inriktningen bör vara sådan att cirka 80 % av jakttrycket fördelas på kultingar/årsgrisar. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-04-24 2020-04-24