April 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April 2021

Vi har nu gått in i april månad. Dygnet har fortfarande några mörka timmar som gör vildsvinen aktiva. Håll etiken högt.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är ganska stabil i länet som helhet, dock varierar tätheten stort inom länet. På sina håll i länet märks en minskning av stammen.

Huvudföryngringsperiod:
De flesta kullar föddes under perioden april och maj. Det rapporteras kontinuerligt om kullar med smågrisar, det finns därför en del smått i markerna.

Kullstorlek:
Normalstora.

Födotillgång
Födotillgången är fortfarande bra. Vi börjar komma in i den  årstid då vildsvinen börjar dras till åkermark.

Klimat:
Vädret har varit gynnsamt under en längre tid för vildsvinen.

Skadebild:
Vildsvinen hittar fortfarande sin föda i skogen men börjar även dras till vallar, gräsytor och trädgårdar med fallfrukt. Skadenivån i Blekinge som helhet är normal för årstiden.

Vid problem med vildsvin i trädgårdar och in till tätort, var noga med att se till att viltsäkra komposten och samla upp eventuellt kvarliggande fallfrukt.

Prognos:
Vi är inne i en period där besök av vildsvin på åkermark och andra gräsytor som trädgårdar börjar bli mer attraktivt. Skydda grödor och samverka gärna med andra jägare vid skyddsjakt för att lättare uppnå önskat resultat.

Rekommendation:
Anpassa jakttryck efter den lokala vildsvinstillgången. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Endast årsgrisar och kultingar är lovliga. Det finns många hondjur som är dräktiga eller har små kultingar, vilket kräver extra eftertanke. Till och med den 15 april är inte vildsvin som passerat sin ettårsdag lovliga, så inga vuxna vildsvin.

Använd gärna ”vinterns åtlar” till avledande utfodring. Låt vildsvinen denna tid fredas i skogen och fokusera på skyddsjakt på åkermark och gräsmarker. Små mängder föda läggs ut som avledande utfodring i skogen i kombination med att inrikta jakten på för vildsvinen intressanta gräsmarker och åkermarker

Det är oerhört viktigt att etiken hålls högt!  Även om det ska fällas många vildsvin så får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-05-28 2021-05-28