Augusti -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -19

Stammen är stabil i länet som helhet. Det finns fortfarande lokala variationer.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är stabil i länet.

Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar.  Var extra försiktig vid jakt, då det finns kultingförande suggor i rörelse. Kullstorlekarna bedöms vara normalstora.

Kullstorlek:
Normalstora

Födotillgång
Födotillgången är bra.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Vad gäller marker med skadeproblematik skall jakten inriktas mot de områden med åkermark där vildsvinen gör skada. Lägg fortsatt jakttrycket på kultingar/årsgrisar. Samverka gärna med andra jägare vid skyddsjakt för att lättare uppnå önskat resultat.

Rekommendation:
Stammens täthetvarierar i länet, vilket också skall återspeglas i avskjutningen. Inrikta jakten med högt tryck på årsgrisar. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade. Håll etiken högt! Den utdragna föryngringsperioden gör att det ställs extra höga krav på etiken, eftersom det allt som oftast finns små kultingar i markerna.

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-09-03 2019-09-03