December -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -15

Det förekommer en hel del suggor med kultingar och försiktighet bör rekommenderas vid jakt, speciellt hundjakten.

Rekommendationen är att låta äldre vuxna vildsvin vara och inrikta jakten på årsungar. Kultingförande suggor är enligt lag fredade och då  det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska inriktas på kultingar och årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-01-28 2016-01-28