December -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -16

Allt pekar båda på att vildsvinsstammen i länet har minskat under det senaste året. Skadebilden är lägre än under de senaste åren. Lokalt kan stora skador dock förekomma.

Håll uppsikt på vallar, då dessa kommer bli intressanta för vildsvinen när nederbörden ökar i höst. En del ek och bok har satt ollon, men inga indikationer på att det är något speciellt ollonår.
Var uppmärksamma på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar.

Thomas Ohlsson, Jaktvårdskonsulent

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-01-11 2017-01-11