Svenska Jägareförbundet

Meny

December 2021

Var eftertänksam och håll etiken högt. Inrikta jakt på kultingar, årsgrisar fjolingar. Var extra noggrann vid jakt med lös hund eftersom det fortfarande kan förekomma kultingförande suggor.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är stabil men varierar stort inom länet.Stora variationer förekommer även på lokal nivå.

Huvudföryngringsperiod:
Huvuddelen av kullarna har fötts senare än vanligt. Det finns fortfarande en hel del smått i markerna eftersom kullarna är utspridda över året. Var försiktig och håll etiken högt.

Kullstorlek:
Kullarnas storlek verkar vara normala.

Födotillgång:
Födotillgången är god.

Klimat:
Vädret är gynnsamt.

Skadebild:
Skadenivån i Blekinge som helhet är normal för årstiden.

Prognos:
Var extra försiktig då det fortfarande kan förekomma kultingförande suggor. Kullarna har varit mer utspridda under den senaste säsongen och många har fått sina kullar senare än vanligt.

Rekommendation:
Anpassa jakttryck efter den lokala vildsvinstillgången. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Det finns fortfarande många hondjur som har små kultingar, vilket kräver extra eftertanke. Även om alla vildsvin nu är lovliga så ska stor försiktighet tillämpas vid jakt.

Ett oerhört högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna. Inrikta jakten med ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar.

Det är oerhört viktigt att etiken hålls högt! Även om det ska fällas många vildsvin så får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-12-20 2021-12-20