December -14 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -14

Årets föryngring låg senare i tiden än normalt. Den varma och torra sommaren medförde dessutom att den naturliga ungdödligheten blev låg.

Tillsammans med den hittills mycket milda hösten kommer förmodligen stammen att öka. Den senaste tidens rikliga nederbörd och det milda vädret har dessutom gjort vallar och betesmarker extra attraktiva. Man bör därför vara observant på dessa och inrikta jakten till dessa områden så fort skador observeras. Avskjutningen ska framförallt inriktas på ett högt jakttryck på årsungar. Flera rapporterar om att nyfödda vildsvin förekommer i stora delar av länet, varför försiktighet ska iakttas vid jakt med hund. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-01-13 2015-07-08