Februari -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -16

Observera att vuxna vildsvin är helt fredade till och med den 15 april. Efter detta datum kommer det finnas små kultingar i markerna.

Stor försiktighet måste då tas så att inga suggor skjuts från sina kultingar. Kultingförande suggor är alltid fredade och då det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten inriktas på kultingar och årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-03-11 2016-03-11