Februari 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2020

Stammen är stabil i länet som helhet. Det finns fortfarande lokala variationer.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är stabil i länet.

Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. Kullstorlekarna bedöms vara normalstora.

Kullstorlek:
Normalstora

Födotillgång
Födotillgången är bra.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Samverka gärna med andra jägare vid skyddsjakt för att lättare uppnå önskat resultat.

Rekommendation:
Jakten med hund som förföljer vildsvin är nu över. Stammens täthet varierar i länet, vilket också skall återspeglas i avskjutningen. Inrikta jakten i fortsättningen med ett högt tryck på årsgrisar. Inriktningen bör vara sådan att cirka 80 % av jakttrycket fördelas på kultingar/årsgrisar. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade. Håll etiken högt. Var vaksam på att vi under januari månad fått nya kullar med kultingar. Från och med 16 februari är endast kultingar/årsgrisar lovliga.  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-02-07 2020-02-07