Januari -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -16

Brunsten är i gång nu och vi vet av erfarenhet att det är under denna tid på året som de flesta skadorna på hundar sker. Det förekommer del suggor med kultingar och försiktighet bör rekommenderas vid jakt, speciellt hundjakten.

Rekommendationen är att låta äldre vuxna vildsvin vara och inrikta jakten på årsungar. Kultingförande suggor är alltid fredade och då det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten inriktas på kultingar och årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-01-28 2016-01-28