Januari/Februari 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari/Februari 2021

Vi har nu gått in i februari månad. Dygnet har fortfarande många mörka timmar som gör vildsvinen aktiva. Håll etiken högt och tänk på att från och med 16 februari är enbart kultingar och årsgris (upp till ett år gamla) lovliga.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är ganska stabil i länet som helhet, dock varierar tätheten stort inom länet. På sina håll i länet märks en minskning av stammen.

Huvudföryngringsperiod:
De flesta kullar föddes under perioden april och maj. Det rapporteras kontinuerligt om kullar med smågrisar, det finns därför en del smått i markerna.

Kullstorlek:
Normalstora.

Födotillgång
Födotillgången är fortfarande bra. Vildsvinen söker mycket av sin föda i skogsmarker men dras fortfarande till åkermark.

Klimat:
Nu har snö och kyla anlänt. Vädret har varit gynnsamt under en längre tid för vildsvinen.

Skadebild:
Vildsvinen hittar mycket av sin föda i skogen men dras även till vallar, gräsytor och trädgårdar med fallfrukt. Väldigt varierande över länet men att vallarna besöks fortfarande. Skadenivån i Blekinge som helhet är normal för årstiden.

Vid problem med vildsvin i trädgårdar och in till tätort, var noga med att se till att viltsäkra komposten och samla upp eventuellt kvarliggande fallfrukt.

Prognos:
Vi är inne i en period där vi normalt brukar ha något mindre besök av vildsvin på åkermark och andra gräsytor som trädgårdar. Vid fortsatt behov att skydda grödor så samverka gärna med andra jägare vid skyddsjakt för att lättare uppnå önskat resultat.

Rekommendation:
Anpassa jakttryck efter den lokala vildsvinstillgången.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Avskjutningen inriktas på årsgrisar och kultingar. Det finns många hondjur som har små kultingar, vilket kräver extra eftertanke. Den 16 februari blir enbart kultingar och årsgrisar lovliga.

Det är oerhört viktigt att etiken hålls högt!  Även om det ska fällas många vildsvin så får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-02-12 2021-02-12