Juli 2016 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2016

Vildsvinsstammen i länet är betydligt lägre än föregående år. Föryngringen har varit gynnsam för vildsvinen med kullar något större än genomsnittet. Skadebilden är låg i spannmålen, betydligt lägre än under de senaste åren. Lokalt kan stora skador dock förekomma.

Skadebilden kan komma öka på majs efter att spannmålen har tröskats klart. Vallarna är på grund av det torra vädret ännu inte speciellt intressanta för vildsvinen, men när nederbörden ökar måste de hållas under uppsikt. En del ek och bok har satt ollon, men inga indikationer på att det kommer att bli något speciellt ollonår.

Var uppmärksamma på att kultingförande suggor alltid är fredade och då det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-08-16 2016-08-16