Juli/Augusti -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli/Augusti -18

Vildsvinsstammen är stabil i länet som helhet men det finns fortfarande lokala variationer. Vildsvinsstammen verkar vara i god kondition trots den torra och mycket varma väderleken. Nu har grödorna börjat växa till och blivit begärliga för vildsvinen. Håll därför uppsikt på alla gräsmarker och alla områden med spannmål, då vi av erfarenhet vet att dessa är väldigt attraktiva för vildsvinen så här års.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är stabil i länet.

Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. Var extra försiktig vid jakt, då det finns kultingförande suggor i rörelse. Kullstorlekarna bedöms vara normalstora och på sina håll något mindre.

Kullstorlek:
Normalstora till något mindre.

Födotillgång
Födotillgången är normal för väderleken.

Klimat:
Varmt och torrt.

Skadebild:
Skadebilden är varierande, inga kända större skador. I områden med skadeproblematik skall jakten inriktas mot de områden där vildsvinen gör skada, åker, vall och betesmark. Skjut i första hand årsgrisar och freda gärna vildsvinen där de inte gör skada.

Rekommendation: I de delar av länet med skadeproblematik ska jakten riktas mot de områden där vildsvinen gör skada och samtidigt undvika att bedriva jakt "i skogen". Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte ställer till med problem. Håll etiken högt. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-08-20 2018-08-20