Juni -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -17

Stammen verkar vara minskande i länet som helhet men med lokala variationer.

Vildsvinsstammen verkar vara minskande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Lokalt förekommer stora problem med uppbökade vallar och skador inom bebyggelse. Håll därför uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att dessa är väldigt attraktiva för vildsvinen så här års.

Rekommendation:
 I de delar av länet med skadeproblematik ska jakten riktas mot de områden där vildsvinen gör skada och samtidigt undvika att bedriva jakt "i skogen". Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte ställer till med problem. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-06-02 2017-06-02