Juni -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -18

Vildsvinsstammen är stabil i länet som helhet men det finns fortfarande lokala variationer. Vildsvinen verkar vara i god kondition och födotillgången och klimatet har hittills varit gynnsamt. Nu har grödorna börjat växa till ordentligt och blivit begärliga för vildsvinen. Håll därför uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att dessa är väldigt attraktiva för vildsvinen så här års.

Stammens status:

Det mesta tyder på att stammen är stabil i länet.

Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. 
De flesta suggor har nu fått sina kultingar. Var extra försiktig vid jakt, då det finns kultingförande suggor i rörelse. Kullstorlekarna bedöms normalstora till stora.

Kullstorlek:

Normalstora till stora.

Födotillgång

Födotillgången är gynnsam.

Klimat:

Varmt och torrt.

Skadebild:

Skadebilden är varierande, inga kända större skador. I områden med skadeproblematik skall jakten inriktas mot de områden där vildsvinen gör skada, åker, vall och betesmark. Skjut i första hand årsgrisar och freda gärna vildsvinen där de inte gör skada.

Rekommendation: I de delar av länet med skadeproblematik ska jakten riktas mot de områden där vildsvinen gör skada och samtidigt undvika att bedriva jakt "i skogen". Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte ställer till med problem. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-06-08 2018-06-08